Pandemins effekter – vad kvarstår?

I Mälardalsrådets kunskapsöversikt om pandemins effekter från 2021 gavs en bild av olika skeenden och tendenser som uppstått till följd av pandemin. Vad kvarstår i slutet av 2022 när pandemin gått in i en endemisk fas och Covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig smitta?