Stockholm-Mälarregionen 2023 – Nuläge och trender

Ett kunskapsunderlag om befolkning, sysselsättning, kompetensförsörjning, kraftförsörjning och klimatpåverkan, vardagligt resande, godstransporter samt internationella samband i Stockholm-Mälarregionen 2023.