Nyheter

Stockholm Norvik växer fram

Stockholm-Mälarregionen växer och Östersjöområdet får en allt större betydelse för det internationella utbytet. I maj 2020 öppnar Stockholms Hamnars nya hamn för rullande gods och containrar på Norvikudden utanför Nynäshamn. När hamnen öppnar kommer den att bli ett nytt logistiknav i regionen.

Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits har länge arbetat för att sätta Stockholm Norvik på dagordningen. Bland annat lyfts hamnen fram i sommarens Samrådssvar om utvecklingen av det transeuropeiska transportsystemet. Infrastrukturen mellan Stockholm och Nynäshamn behöver uppgraderas för att förbättra tillgängligheten mellan modala knutpunkter i Stockholm. Både järnvägen och väginfrastrukturen som Tvärförbindelse Södertörn.

Den 14 januari 2020 besökte En Bättre Sits Godsgrupp Stockholm Norvik och Nynäshamn för att se hamnen växa fram. Schaktningsarbeten och installationer pågår för fullt. Hamnkranarna skeppas just nu från Shanghai. Med start i maj kommer hamnen att stå redo för en stor godsanstormning riktad mot Sveriges största konsumentmarknad. Arbete pågår för att kunna matcha importen med export från Stockholm-Mälarregionen.

Det krävs samordnade insatser för att kunna svara upp mot trafiksituationen när hamnen öppnar. 438 lastbilar per dygn beräknas trafikera vägnätet i regionen när hamnen är färdigbyggd. Vid sidan av Tvärförbindelse Södertörn diskuterades väg 225 (mellan Södertälje och Nynäshamn) under dagen. Även pråmtrafik efter kontinental modell planeras för att avlasta vägnätet.

En Bättre Sits Godsgrupp följer utvecklingen noga. Norviks funktion kommer att diskuteras i både den storregionala godsstrategin och Systemanalys 2020.