Strategerna fokuserar på Godsstrategi, Arlanda och Systemanalys 2024

31 augusti 2022
Hur kan vi vidareutveckla arbetet med nästa Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen? Hur ska Arlanda utvecklas i framtiden? Och hur går genomförandet av Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen? Under valrörelsen bereder tjänstepersonerna för fullt arbetet inför nästa politiska processomgång av det storregionala infrastruktursamarbetet.
EBS Lilla tjänstepersonsgruppen har workshop.

 

Höstens arbete i En Bättre Sits-samarbetet rivstartade med en stor workshop med regionala tjänstepersoner på plats hos Mälardalsrådet för att diskutera och lägga grunden för kommande politiska process inför Systemanalys 2024. Vilka perspektiv bör vi utveckla? Vilka underlag saknas? Hur kan vi tydliggöra kopplingen mellan viktiga funktioner och identifierade behov? 

Att lägga extra mycket tid tidigt i beredningsprocessen är något som har lyfts fram av tjänstepersonsgruppen som en viktig grundsten i arbetet. Uppdatering av underlag och nya perspektiv diskuteras och förs in i arbetet.

– Kompetensen och erfarenheten hos de regionala infrastruktur- och kollektivtrafikstrategerna är helt central för kontinuiteten i arbetet med Systemanalysen över mandatperioderna. Nu ser vi fram emot kommande arbete mot Systemanalys 2024, säger Maria Nimvik Stern, Mälardalsrådets generalsekreterare.

Genomgång av hur arbetet med Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen går.

Även Godstransportrådets beredningsgrupp har haft workshop för att gå igenom hur långt arbetet med att genomföra Godsstrategin kommit. Gruppen diskuterade också riktningen för nya spännande aktiviteter inför uppstarten av nästa verksamhetsår och revidering av aktivitetsplanerna.

Parallellt pågår tjänstepersonsberedning av ett gemensamt remissvar från Mälardalsrådet och En Bättre Sits-samarbetet angående rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden, som presenterades i juni. Remissvaret kommer att beredas i EBS Lilla Gruppen den 12 oktober för slutligt fastställande av Mälardalsrådets styrelse. Remissvaret ska lämnas till Infrastrukturdepartementet senast den 31 oktober.