Nyheter

Trafikverket diskuterade framtidens resor i Stockholm-Mälarregionen

Vill du veta mer om Stockholm-Mälarregionens plan för framtidens resor? Gör som Trafikverket och bjud in Mälardalsrådet för en presentation av Systemanalys 2020!

Systemanalys 2020 är den politiskt förankrade utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem. Planen för framtidens resor uppmärksammas av näringsliv, myndigheter och andra offentliga aktörer i Stockholm-Mälarregionen. Trafikverket bjöd in Mälardalsrådet för en presentation av systemanalysen den 4 juni.

- Vi är glada att bli inbjudna för att berätta om arbetet med systemanalysen, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare på Mälardalsrådet. Trafikverket är en viktig part som har bidragit med mycket expertis i arbetet.

Trafikverket viktig part i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete
Trafikverkets webbinarium samlade över 40 deltagare från Trafikverkets huvudkontor, Trafikverket Stockholm och Trafikverket Öst. Ända sedan starten har Trafikverket varit en viktig part i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete. Både i arbetet med att ta fram rapporter och underlag samt som mottagare av Stockholm-Mälarregionens planer för framtidens resor. Värdar för webbinariet var Christian Mineur, Trafikverket Öst och Lars Wogel, Trafikverket Stockholm.

2018-2020 har över 50 tjänstepersoner från myndigheter, näringslivsorganisationer och akademi arbetat tillsammans för att ta fram underlag för uppdateringen av regionens prioriterade infrastrukturbehov. Arbetet har bedrivits i de fyra temagrupperna Framtidens resande, Storregional kollektivtrafik, Internationell konkurrenskraft och tillgänglighet samt Storregional godsstrategi. Från Trafikverket har åtta tjänstepersoner deltagit i beredningsarbetet, fördelade på de fyra temagrupperna.

Efter politiska vägvalsdiskussioner som inkluderat över 70 ledande politiker har nu Systemanalys 2020 lämnats för behandling i regionala forum. Efter att ha fastställts i Mälardalsrådets styrelse förväntas Systemanalys 2020 överlämnas till Trafikverket i oktober.