Tvärförbindelse Södertörn – nu fullföljs projektet

10 juni 2022
Regeringen har beslutat att fullfölja satsningen på Tvärförbindelse Södertörn, en ny vägförbindelse mellan E4/E20 och väg 73 söder om Stockholm. Regeringen satsar 13,3 miljarder kronor i kommande nationell transportplan, vilket också är Trafikverkets förslag i sitt underlag. Tvärförbindelsen blir central för godstrafiken i området, bland annat med kopplingen till godshamnen Stockholm Norvik i Nynäshamn, och binder samman de norra och södra delarna av länet.
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelseordförande i Haninge kommun, Nils Ekedahl, Södertörns högskola och Anders Josephsson, Transportföretagen

– Det är glädjande att regeringen fullföljer satsningen på tvärförbindelse Södertörn, för att få till stånd säkra, effektiva och hållbara resor och transporter. Det är en viktig satsning för Södertörn och därmed hela Stockholmsregionen. Tvärförbindelsen är även ett steg i rätt riktning för den klimatomställning som vi står inför, där vi genom detta projekt öppnar upp möjligheter för alternativa färd- och driftmedel, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun.

– Det har stor betydelse för våra invånares möjlighet att transportera sig till och från jobbet, utbildningen eller fritidsintressena. För det lokala näringslivet kommer tvärförbindelse Södertörn underlätta mycket när det gäller gods- och varutransporter, inte minst kopplat till den nya hamnen Norvik, fortsätter hon.

Anders Josephsson, näringspolitisk expert, Transportföretagen har länge väntat på beslut om tvärförbindelsens förverkligande.
– Ett välkommet besked. Tvärförbindelse Södertörn är en viktig länk för att utveckla Södertörn men också för hela regionen och inte minst för vår nya fina hamn Stockholm Norvik Hamn. Tvärförbindelsen har skjutits på framtiden länge men nu så, till slut! Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge sägs det, säger han.

Beslutet välkomnas även av akademin.
– Att kommunikationerna tvärs över Södertörn förstärks är mycket värdefullt, inte minst när det gäller effektiv kollektivtrafik och goda cykelvägar. För Södertörns högskola betyder det snabbare och säkrare resvägar för både studenter och personal, liksom att tillgängligheten till vårt universitetscampus i Flemingsberg blir ännu bättre, säger prorektor Nils Ekedahl, Södertörns högskola.

En Bättre Sits-samarbetet 
Genom Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits har länen i Stockholm-Mälarregionen en tydlig plan för vad som behöver prioriteras. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland. Läs mer på www.enbattresits.se 

Mälardalsrådet 
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se