Nyheter

Det investeras i Stockholm!

Stockholm hamnar på fjärde plats i den ansedda rankingen European cities & regions of the future 2010/2011 från FDI Magazine och Financial Times. Nu är Stockholm Europas fjärde bästa stad för utländska investeringar, vilket är en förbättring med 21 placeringar jämfört med föregående ranking som genomfördes 2008/2009. Det innebär att Stockholm endast ligger efter London, Paris och Moskva.

Stockholm lyfts fram i rapporten som ett exempel där man utvecklat väl fungerande strategier för att locka till sig utländska investeringar.

Utvärderingen baseras på en rad kriterier inom områdena livskvalitet, infrastruktur, företagarklimat och promotionstrategi.