Nyheter

Seminarium: Högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen

Mälardalsrådet - Första Stjärnbildningsseminariet: Högre utbildning i Stockholm-Mälarregionen

Drygt ett 70-tal personer deltog i det första seminariet i kartläggnings-serien av Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion. Medverkade gjorde representanter från universitet och högskolor, bl a Jens Schollin, rektor Örebro universitet och Eva Malmström Jonsson, prorektor KTH och Anders Flodström, kansler Högskoleverket och representanter från kommuner och landsting, bl a Ingela Nylund Watz (S) ordförande i Mälardalsrået och Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholm. Christina Hedberg, vd Handelskammaren Mälardalen och Magnus Aronsson, vd Esbri bidrog med näringslivs- och ett entreprenöriellt perspektiv.

Den regionala kompetensmiljön - en konkurrensfaktor
- Alla framtidsinvesteringar fattas i ett globalt perspektiv, det måste man ha klart för sig, sa Dan Hjalmarsson, generaldirektör för Tillväxtanalys, i sitt inledningsanförande. -Och då jämför man Stockholm-Mälarregionen med andra kompetensmiljöer runt om i världen.

I Stockholm-Mälarregionen finns 25 universitet och högskolor och regionen har en hög andel högutbildade, 42% att jämföra med 36% för riket. Samtidigt visar prognoserna att regionen behöver fler högutbildade. I panelsamtalen kunde konstateras att närmiljön har stor betydelse för övergången till högre utbildning. Robert Nord (S), Haninge kommun kunde vittna om att kommunerna som ansvarig för grund- och gymnasieskola här har en viktig uppgift.

Var är incitamenten för samverkan?
Anders Broström från KTH, menade att universitet och högskolor är viktiga för utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen och ringade in fyra olika roller : De skapar jobb och drar in pengar, människor får utbildning och blir tillgängliga som kunnig arbetskraft, de skapar ett kunskapsintensivt nyföretagande i regionen och de samverkar med företag i regionala nätverk.

I det efterföljande panelsamtalet kunde konstateras att den regionala samverkan, mellan universitet och högskolor i regionen å ena sidan och mellan universitet och högskolor och det omgivande samhället å andra sidan, har en utvecklingspotential och att det finns en logik i att diskutera de här frågorna med ett storregionalt perspektiv.  Samtidigt kunde konstateras att incitamenten, inte minst statens instrument för samverkan, är få eller ibland t o m kontraproduktiva.

I samband med seminariet presenterades två rapporter "Den högre utbildningen i Stockholm-Mälarregionen: nuläge och utmaningar" och "Vilka roller spelar universitet och högskolor i Stockholm-Mälarregionen?"

Seminariet arrangerades i samarbete mellan Mälardalsrådet, Stockholms Akademiska Forum, Regionplanekontoret i Stockholm, Studentkårer i Mälardalen samt universitet och högskolor i Stockholm-Mälarregionen. Seminariet var det första i en serie av fyra seminarier om Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion. I början av 2010 anordnas fler seminarier i Stjärnbildningsserien om Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion.