Nyheter

Hur möter vi utmaningarna?

Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholm, Robert Noord (S), oppositionsråd i Haninge kommun, Nicke Grundberg, ordförande SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation), Anders Flodström, universitetskansler och Jens Schollin, rektor Örebro universitet fanns i panelen.

Den var tämligen överens om att en regional samverkan har stor betydelse. Det fanns viss kritik mot att så många högskolor och universitet har ett så likartat utbud.

– Staten borde ge kraftigare incitament för en specialisering för att de olika akademierna kan skaffa sig profil och identitet, menade Jens Schollin.

Anders Flodström höll med om vikten av specialisering, men att det är svårt, särskilt att nå global spets.

– Om Sverige ska konkurrera i globalt perspektiv måste hela södra Sverige vara en region, och den är ändå liten i världen. Men Mälardalen är en stark produktionsregion och Stockholm en stark tjänsteregion. Ett fungerande samarbete mellan de delarna och den högre utbildningen kan ge styrka, sade han.

Lotta Edholm menade att det är föräldrarna som har störst betydelse för om ungdomar ska lockas att studera vidare. Men hon sa också att rekryteringen till högre utbildning bör börja redan i grundskolan.

– Dessutom straffas akademiker genom att det är så låga löner inom många yrken, det är inte meningen att man ska gå back på att studera, sade hon.

Robert Noord förnekade inte att föräldrarna har betydelse, men han berättade att man i Haninge gett skolan speciellt uppdrag att påverka eleverna, ett arbete som varit framgångsrikt.

Jens Schollin fyllde på med at berätta om hur studenter från Örebro universitet systematiskt gett sig ut i olika stadsdelar för att stötta elever i grundskolestudierna och även få dem intresserade av fortsatta studier.

– Det måste vara en mix av olika saker som lockar, sade han. Det behövs bra närmiljö och goda förebilder – akademiker syns inte lika mycket som framgångsrika fotbollsspelare eller skådespelare.

Nicke Grundberg påpekade att det finns mycket att göra i samhällsplaneringen för studenterna.

– Det är inte rimligt att man måste köpa en bostadsrätt för att kunna studera, menade han.

Men universitetskansler Flodström invände att Stockholms studenter faktiskt inte behöver utbilda sig i Stockholm.

Han sade också att det har stor betydelse om vi har en passionerad utbildningsminister.

– Det går inte att enbart sikta på forskning, det måste vara utbildning i samarbete med näringslivet och behoven som finns där, sade han.