Nyheter

Ja till medfinansiering av Citybanan

Mälardalsrådet - Ja till medfinansiering av CitybananKommuner, landsting och trafikhuvudmän i Uppsala, Södermanland, Västmanland och Örebro län samt Linköpings och Norrköpings kommuner och landstinget i Östergötlands län, har nu fattat sina beslut om att ställa upp med 2 miljarder kronor till Citybanan genom Stockholm.

Erik Weiman, ordförande i delegationen för Citybanans medfinansiering konstaterar att ett mycket viktigt steg nu tagits för att utveckla regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälarregionen och Östergötland.

Erik framhåller att utöver själva Citybanan säkerställer avtalet en utbyggnad av tågtrafiksystemet i regionen. De ytterligare åtgärder som Weiman avser är:

-Banverket ska fullfölja sina åtaganden på Mälarbanan. Senast 2015 ska två ytterligare spårvara byggda mellan Barkarby och Kallhäll och på sträckan Tomteboda –Barkarby ska två ytterligare spår ha börjat byggas före2019.

-Kapaciteten på Ostkustbanan ska ha ökat när Citybanan tas i bruk. Dubbelspår ska då ha byggts genom Gamla Uppsala.

-Kapaciteten på Svealandsbanan ska ha ökat när Citybanan tas i bruk. Det ska då vara dubbelspår på hela sträckan mellan Nykvarn och Läggesta samt dubbelspår genom Strängnäs till Härad.

-Den fortsatta planeringen för Ostlänken intensifieras med avsikt att tidigarelägga projektet.

Marie-Louise Forsberg-Fransson, delegationens vice ordförande framhåller att den storregionala tågtrafiken blir allt viktigare för att skapa en mer integrerad bostads- och arbetsmarknad i Stockholm – Mälarregionen och med Ostlänken även i Östergöt­land. Den ökade spårkapacitet som vi får med Citybanan och övriga banutbyggnader behövs också för att vi ska kunna utveckla fjärrtågstrafiken och godstransporterna på järnväg.

Marie-Louise lyfter också fram att innan vi år 2013 påbörjarinbetalningen av 2 miljarder kronor ska staten enligt avtalet ha medverkat till att vi kan om vi så önskar tillskapa en gemensam trafikhuvudman för tågtrafiken. En huvudman som ska ges trafikeringsrätt i hela regionen.