Innovation och ledarskap i offentlig sektor

Detaljerad information

Hur kan offentlig sektor stärka sitt innovationsarbete? Vilken betydelse har ledarskapet och organisationskulturen? Mälardalsrådet presenterar ny rapport om förutsättningar för ökad innovationsförmåga under lunchseminarium.

Tid: Onsdag den 6 november kl. 12.00-13.00. Vi startar med gemensam lunch kl. 11.30
Plats: Mälardalsrådet, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm

Anmäl dig här senast den 25 oktober.

Har du några frågor kontakta joanna.szyfter@malardalsradet.se, 0701 45 16 54.

Anmäl dig här!

12:00
Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm, Sverige