29 jun 2023

Almedalsseminarium: Behöver Sverige en kompetensstrategi för samhällsbyggare – för en stärkt transportinfrastruktur

29 jun 2023 12:00
Klockgränd 4, Visby, Sverige

Behöver Sverige en kompetensstrategi för samhällsbyggare – för en stärkt transportinfrastruktur 

Stora infrastrukturprojekt planeras i Stockholm-Mälarregionen, som Fyrspåret Uppsala-Stockholm och Ostlänken. Samtidigt står regionen inför stora och komplexa kompetensutmaningar, som olösta, riskerar att försena och fördyra satsningarna.

Arbetsmarknaden för samhällsbyggare har växt stark i Stockholm-Mälarregionen de senaste 20 åren. Mycket talar för fortsatt tillväxt och därmed brist på arbetskraft. Inte minst med tanke på de stora infrastrukturprojekt som planeras i regionen, som Fyrspåret Uppsala-Stockholm och Ostlänken samt för att stärka samhällskritisk verksamhet mot bakgrund av Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Kompetensbristen är känd och utbredd i flera branscher. Matchningsproblematik, demografi och utmaningar med attraktionskraften är fortsatt problematisk, men för en del samhällsbärande yrkeskategorier behöver Sverige ett mer hållbart system. Regeringens höjda ambition med krav på samverkan om planering och dimensionering av gymnasial utbildning finns på plats, men strukturella hinder och brister finns på fler nivåer inom utbildningsystemet.

I detta seminarium diskuteras därför om det behövs en kompetensstrategi för samhällsbyggare, för en stärkt och hållbar transportinfrastruktur.

Medverkande:

Jens Sjöström, Investeringsregionråd, (S) Region Stockholm
Kristoffer Tamsons, Regionråd, (M) Region Stockholm
Therez Almerfors, Kommunalråd, (M) Uppsala kommun
Ulrika Heie, Ordförande, (C) Riksdagens trafikutskott
Marie-Louise Hänel Sandström, Ledamot, (M) Riksdagens utbildningsutskott
Johan Schnürer, Rektor, Örebro universitet
Kristina Nyquist, VD, Siemens Mobility
Henrik Dider, HR-direktör, Trafikverket

Event-ID program.almedalsveckan.info:68921

Spara tid och plats i din kalender redan nu!

 

Möten och seminarier
Visa kalendern