Almedalsseminarium: Vart är vi på väg? - Hur formar vi framtidens transportsystem i Stockholm-Mälarregionen?

Detaljerad information

Vart är vi på väg? - Hur formar vi framtidens transportsystem i Stockholm-Mälarregionen?

Stockholm-Mälarregionen väntas växa med 1,4 miljoner invånare till 2050. Det medför nya infrastrukturutmaningar. Hur ser Sveriges framtida transportsystem ut och vad innebär detta för Stockholm-Mälarregionen? Vad görs regionalt för att möta utvecklingen?

Regionerna och kommunerna i Stockholm-Mälarregionen samarbetar i Mälardalsrådets En Bättre Sits för att möta utvecklingen. Arbetet är politiskt styrt och sammanfogar politiska prioriteringar för infrastruktursystemet. Inom processen En Bättre Matchning pågår ett storregionalt arbete för strategisk kompetensförsörjning.

Under seminariet diskuteras framtidens transportsystem och de utmaningar det medför för Stockholm-Mälarregionen. Bland annat kommer kompetensförsörjningen av transportinfrastrukturen diskuteras samt påbörjat arbete inför kommande nationella plan.

Tid: 3/7 2019 15:00 - 16:00

Plats: O'Learys, Strandgatan 13, Visby

Medverkande:
Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd, Region Stockholm
Irén Lejegren (S), regionråd, Region Örebro län
Teres Lindberg (S), ledamot trafikutskottet Sveriges riksdag
Roger Haddad (L), vice ordförande utbildningsutskottet Sveriges riksdag
Niclas Lamberg, HR-direktör Trafikverket
Helena Jerregård, vice rektor för samverkan Mälardalens högskola
Lars Wiigh, affärsutvecklingschef IBM
Oscar Lindgren, projektledare Linköping kommun

Moderator: Per Ankersjö

Vid frågor ta kontakt med ansvarig processledare Lisa Ivarsbacke, lisa.ivarsbacke@malardalsradet.se, 070-8181214

Event-ID program.almedalsveckan.info: 58237

 

15:00
O'Learys, Strandgatan, Visby, Sverige