Arbetsgruppsmöte – främjande av innovationsmiljöer i Stockholm-Mälarregionen

Detaljerad information

Mälardalsrådets styrelse har tillsatt en politisk arbetsgrupp för att bidra till ökade förutsättningar för samsyn och samverkan kring regionens utmaningar inom forskning och innovation.

Mer information om arbetsgruppen hittar du här

10:00