Storregional konferens för att möta kompetensförsörjningsutmaningen

Detaljerad information

Den 8 november bjuder Mälardalsrådet in till en halvdagskonferens för att berätta om det pågående arbetet i det sju län starka samarbetet tillsammans med högskolor och universitet. Under dagen kommer du även att få ta del av hur andra aktörer och organisationer ser på kompetensförsörjningen av högskoleutbildad arbetskraft och höra deras tankar om hur vi kan arbeta tillsammans.

Tid: Fredag den 8 november kl. 10.00 - 12.30 (med inledande frukost från 09.00 och avslutande lunch från 12.30)
Plats: Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm

Anmäl dig här!

 

10:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige