En Bättre Matchning - Hur tillgodoser vi regionens kompetensbehov?

Detaljerad information

Välkommen till Mälardalsrådets konferens om Stockholm-Mälarregionens kompetensförsörjning

 

Tid: Fredag den 23 november kl.09:30-13:00. Frukost från 09:00

Plats: Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Anmäl dig här!

Kompetensförsörjningen är avgörande för Stockholm-Mälarregionens utveckling och tillväxt. Mälardalsrådet koordinerar det sju län starka samarbetet En Bättre Matchning som under våren tagit fram en storregional rapport om kompetensförsörjningssystemet.

Välkommen på konferens om högskolornas utbildningsplanering och matchningen gentemot arbetsmarknadens behov. Hur skapar vi en bättre samverkan mellan politik, akademi och näringsliv och säkerställer En Bättre Matchning för Stockholm-Mälarregionen? Under dagen diskuteras olika perspektiv på matchningsfrågan och hur samarbete och dialog mellan lärosäte, offentlig sektor och näringsliv konkret kan bidra till att klara kompetensförsörjningen.

Medverkande i programmet, bland andra:

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande Region Västmanland

Roger Haddad (L) vice ordförande för Riksdagens utbildningsutskott

Lisa Oldmark, HR direktör Academedia

Marie Kahlroth, utredare Universitetskanslersämbetet

Malin Påhl Hansson, ordförande Saco studentråd

Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum

Niclas Månsson, lektor Mälardalens Högskola

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna kommun

Jan Lindoff, Eskilstuna fabriksförening

Cathrine Haglund, chef för Campus Telge

Rune Heiberg Hansen, director of education and employment Damvad

Anita Jernberger (L), ordförande Regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland

09:30
Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan, Stockholm, Sverige