En Bättre Matchning - Styrgruppsmöte

Detaljerad information

Styrgruppen för det storregionala samarbetet har möte i Mälardalsrådets lokaler på Centralplan 3 i Stockholm den 18 september kl. 13-15.

 

Vid frågor ta kontakt med Andreas Pernblad (0735 07 67 37)

13:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige