En Bättre Sits Stora tjänstemannagruppen

Detaljerad information

Varmt välkomna till möte i En Bättre Sits Stora tjänstemannagruppen den 25 maj i Mälardalsrådets lokaler (Centralplan 3, Stockholm). Vi kommer bland annat att diskutera utfallet i nationell plan och vägen framåt mot kommande planperiod och systemanalys.

Vi kommer även att diskutera arbetet med den storregionala godsstrategin som beretts av Lilla tjänstemannagruppen under våren.

Vi inleder med kaffe från kl 09:00 och börjar mötet kl 09:30. Vi avslutar med en enklare lunch vid kl 12:00.

09:30
Centralplan 3, Stockholm, Sverige