Godsdagen: Klimatsmarta transporter avgörande för framtidens godsflöden

Detaljerad information

Mälardalsrådets årliga Godsdag samlar näringsliv, akademi och offentlig sektor för diskussioner om godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen. I år med primärt fokus på Godstransportrådets temaområden modalt skifte och elektrifiering.

Godstransportrådet för Stockholm-Mälarregionen
Godstransportrådet har etablerats av Trafikverket och Mälardalsrådet för att förverkliga En Bättre Sits Storregionala godsstrategi samt stödja genomförande av Trafikverkets Färdplan för arbetet med överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och till sjöfart.

Anmälan till Godsdagen är nu stängd. För frågor kontakta Johan Hjelm, Mälardalsrådet.

10:00
Scandic Continental, Vasagatan, Stockholm, Sverige