Innovationsspridning: Säkra livsmedelsförsörjningen, Södertälje kommun

Detaljerad information

Mälardalsrådet startar en serie seminarier på temat innovationsspridning i offentlig sektor. Medlemmar har nu möjlighet att inspireras av och bli delaktiga i det arbete som gjorts och/eller görs runt om i Stockholm-Mälarregionen.

Det första inspirerande exemplet vi lyfter är Södertälje kommuns livsmedelsnod Matlust. Matlust är ett EU-projekt som syftar till att skapa en hållbar livsmedelsproduktion och –konsumtion, med fokus på offentliga måltider. Nu erbjuds Mälardalsrådets medlemmar en unik chans att ta del av Södertälje kommuns erfarenheter av att jobba på nya sätt med livsmedelsförsörjning i offentlig sektor. Främst tre aspekter av projektet kommer diskuteras:

  1. Diet for a Green Planet – koncept och organisation för hållbar mat i offentlig måltid
  2. Utvecklingskök/Testbädd för nya produkter & tjänster med offentlig måltidsverksamhet som målgrupp
  3. Kommunsamverkan – förvaltning/upphandling

Inbjudan vänder sig främst till politiker och näringslivs-,kost- och förvaltningschefer i våra medlemskommuner men andra intressenter och medlemmar är självklart också hjärtlig välkomna!

09:30
Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm, Sverige