Mälardalsrådets maritima dag

Detaljerad information

Mälardalsrådet bjuder in till ett halvdagsseminarium med maritimt tema. Hur tar vi tillvara på Stockholm-Mälarregionens vattenvägar och vårt gemensamma vatten? Hur ser samverkan mellan myndighet, region och kommun och deras gemensamma intressen, utmaningar och behov ut.

Anmälan

09:30
Centralplan 3, Stockholm, Sverige