Maritim arbetsgrupp: Godstransporter på vatten

Detaljerad information

Möte 19 september kl 10.00 på Rosenvik, Af Pontins väg 6, Stockholm (Djurgården).

Sammankallande: Johan Axiö, Trafikverket, johan.axio@trafikverket.se

Redovisning planeras vid nästa maritima möte senare i höst. Om du vill engagera dig i någon eller några av grupperna är du välkommen att ta kontakt med gruppens sammankallande person.

10:00
Af Pontins väg 6, Stockholm, Sverige