Maritim arbetsgrupp: Vattenburen kollektivtrafik

Detaljerad information

Möte 11 september kl 13.00 på Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm. Sammankallande: Susanna Kihl, Vattenbussen, susanna.kihl@vattenbussen.se.

Redovisning planeras vid nästa maritima möte senare i höst. Om du vill engagera dig i någon eller några av grupperna är du välkommen att ta kontakt med gruppens sammankallande person.

13:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige