Maritimt samverkanskluster - hur driver vi arbetet framåt tillsammans?

Detaljerad information

Maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen – hur driver vi arbetet framåt tillsammans?

I januari bjöd Mälardalsrådet in till ett öppet möte med syfte att undersöka intresset för ett maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen. Intresset för frågan var stor och fler än 70 personer slöt upp i Kollektivtrafikens hus i Stockholm för att lyssna på intressanta presentationer och diskutera framtida samverkan.

Nu tar vi nästa steg och bjuder in till ett andra öppet möte för en fördjupad diskussion kring syfte, mål, engagemang och arbetsformer för ett eventuellt framtida maritimt samverkanskluster i Stockholm-Mälarregionen.

OBS NYTT DATUM! Mötet flyttat från den 19 maj till den 20 juni.

Tisdag 20 juni kl 10.00-13.00. Kaffe serveras från kl 09.30.
Mälardalsrådet, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm

Program:

10.00 Välkommen

Statistiken kring de maritima näringarna i Sverige
Mattias Rust, Näringsdepartementet
Presentation av SCB:s delredovisning av regeringsuppdraget om att utveckla statistiken kring de maritima näringarna i Sverige. Hur fortsätter arbetet? Vad är på gång inom regeringens maritima strategiarbete?

Från väg till sjö
Björn Olsson, Trafikanalys
Presentation av Trafikanalys regeringsuppdrag som slutredovisas den 31 maj, om hur ett svenskt ECO-bonussystem skulle kunna se ut, för att få till en överföring av gods från väg till sjö.

Möjliga fokusområden och fortsatt arbete
Presentation och diskussion kring möjliga fokusområden – vad är på gång och varför är detta ett utvecklingsområde?
▸ Vattenburen kollektivtrafik - Hans Thornell, Green City Ferries
▸ Godstransporter på vatten - Johan Axiö, Trafikverket/Sjöfartsverket
▸ Maritim teknologi - Torvald Hvistendahl, Stockholm Reparationsvarv
▸ Resurser från havet - Magnus Appelberg, SLU
▸ Fritid och turism - Tina Larsson, Stockholm Archipelago

Gemensam diskussion kring syfte, mål, engagemang och arbetsformer för ett eventuellt samverkanskluster.

12.30 Avslutning med gemensam lättare lunch

10:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige