Hur kan Sverige främja digital spetskompetens?

Detaljerad information

Tid: Torsdag 25 november kl 10:00-12:00. Kaffe från 09.30

Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Anmälan: Senast den 15 november. Det går även bra att delta digitalt.

Anmäl dig här.

 

Mälardalsrådet, Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket bjuder in till seminarium om hur Sverige kan främja digital spetskompetens och nå positionen som bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.

På seminariet deltar bland annat följande representanter från region, kommun, akademi och näringsliv.

Irén Lejegren (S), regionråd Region Örebro län och ordförande för Mälardalsrådet kompetensförsörjningsarbete En Bättre Matchning och Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd Uppsala kommun samt styrelseledamot Mälardalsrådet.

Ana Andric, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, Johan Blaus,
Head of strategic partnerships på KTH och Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör på Region Gävleborg.

 

Upplägg:

Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans analysera och föreslå hur försörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas. Uppdraget pågår fram till oktober 2022 men redan nu finns förslag på hur digital spetskompetens kan främjas i Sverige.

Förslagen omfattar satsningar på utbildning och forskning, samverkan mellan berörda aktörer, samt hur statistik och prognoser på tillgång och efterfrågan på digital spetskompetens kan utvecklas.

Under seminariet diskuterar vi Universitetskanslersämbetets och Tillväxtverkets förslag på åtgärder samt ger inspel till det fortsatta arbetet i regeringsuppdraget.

Välkommen!

Anmäl dig här.

10:00
Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan, Stockholm, Sverige