Externt: Seminarium Arlandaregionen, internationell tillgänglighet och global konkurrenskraft

Detaljerad information

Arlandaregionens företrädare bjuder in till halvdagsseminarium om Arlandaregionen, internationell tillgänglighet och global konkurrenskraft.

Sveriges och Nordens port till världen – Stockholm Arlanda Airport – är avgörande för svensk närvaro i en global värld. Hur möjliggör vi en fortsatt internationell tillgänglighet? Och hur säkerställer vi samhällsnyttan sett till kompetensförsörjning, bostäder och goda kommunikationer inom Arlandaregionen?

Anmälan.

Adress: SAS Radisson Blu Arlandia Hotel,
Kabinvägen 3, Stockholm, Arlanda

08:50
Kabinvägen 3, Stockholm-Arlanda, Sverige