Uppstartsmöte för Storregional systemanalys 2020

Detaljerad information

Mötet är öppet för landstings-/regionråd samt kommunalråd i En Bättre Sits-samarbetet. Anmälan sker senast den 20 april till Johan Hjelm: johan.hjelm@malardalsradet.se, 070 780 28 10. Välkomna.

09:30
Scandic Continental, Vasagatan, Stockholm, Sverige