Systemanalys 2020 överlämnas till Trafikverket

Detaljerad information

Hur kommer framtidens transporter utvecklas i Stockholm-Mälarregionen? Fredagen den 23 oktober presenteras och överlämnas "Framtidens resor", Storregional Systemanalys 2020 för Stockholm-Mälarregionen. Systemanalys 2020 är den uppdaterade storregionala utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Tid: Fredagen den 23 oktober kl 11:30-12:30.
Plats: Webbinariet sänds direkt via Mälardalsrådets Facebook-sida.

Under webbinariet överlämnar Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet samt Monica Johansson (S), regionråd Region Sörmland och vice ordförande Mälardalsrådet Systemanalys 2020 till Helena Sundberg, Regionchef Trafikverket Stockholm. Representanter för samtliga regioner i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete medverkar.

Stockholm-Mälarregionen växer. För att underlätta pendlingsresorna och godstransporterna har länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete enats om gemensamma mål om en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag, en utvecklad handel samt godstransporter i regionen. Syftet med Systemanalysen är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till, från och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.

En Bättre Sits
En Bättre Sits är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam Systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, maritim samverkan och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se

11:30
Mälardalsrådet, Centralplan, Stockholm, Sverige