Nyheter

Kulturting 2010

För fjärde året arrangeras kulturtinget av Landstinget Västmanland och Regionförbundet Örebro.
Årets tema "Aspektpolitiken i praktiken" kommer från den statliga kulturutredning som presenterades för ungefär ett år sedan och som resulterat i kulturpropositionen "Tid för kultur". I dessa myntades begreppet "aspektpolitik" som innebär att kulturfrågor ska uppfattas som en aspekt som finns inom alla politikområden. Följdriktigt kan och bör kulturpolitiken beskrivas som en aspektpolitik, där kulturen på ett självklart sätt ska integreras med hela samhällslivet.
Årets Kulturting har tagit fasta på denna utgångspunkt. Genom en vilja att se hur aspekttanken kan tillämpas praktiskt kommer vi att lyfta både goda och inspirerande exempel. Att kulturen har mycket att tillföra andra samhällssektorer är ingen nyhet. Att staten – i såväl kulturutredningen som höstens proposition - så tydligt poängterar betydelsen av detta är däremot något helt nytt.