Nyheter

Långsiktigt samarbete behövs för utbildning och transporter

Breddad rekrytering till högre utbildning och utvecklad infrastruktur är två centrala framtidsfrågor för Stockholm-Mälarregionen. Vad görs över sektorsgränserna för att hantera utmaningarna och hur kan företrädare från politik, akademi och näringsliv samarbeta mer effektivt storregionalt? Den 19 mars samlades Greater Stockholm Network, Mälardalsrådets arena för strategiska ledande befattningshavare, för att diskutera frågorna.

- Pandemin har påverkat Stockholm-Mälarregionen på många sätt, bland annat när det kommer till jobben. När arbetsmarknaden förändras finns ett stort behov av vidareutbildning och kompetensväxling. Genom breddad rekrytering kan fler få chansen till högre studier och jobb inom dessa sektorer. Men mycket återstår att göra, sade Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd Region Stockholm och sammankallande i nätverkets styrgrupp, när hon öppnade mötet.

- Barn till högutbildade är fortfarande mer benägna att stanna kvar på sin utbildning än personer med föräldrar utan högskoleutbildning, som tenderar att hoppa av i större utsträckning, sade Fredrik Svensson, utredare Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som hade bjudits in till mötet för att berätta om hur lärosätena arbetar med breddad rekrytering.

- För att nå en breddad rekrytering behövs ett strategiskt och långsiktigt arbete. Sedan många år tillbaka samarbetar Örebro universitet och Örebro kommun i projektet Linje 14 för att öka andelen studenter från studieovana hem. Utgångspunkten har varit busslinje 14 i Örebro, som bland annat går genom stadsdelen Vivalla. Projektet har lett till att studiebenägenheten har ökat med 53% bland elever från studieovana hem från Vivallaskola, sade Kenan Keljalic, verksamhetsansvarig Linje 14, Örebro universitet.

I vår avgörs framtidens infrastruktursatsningar när regeringens presenterar sin infrastrukturproposition. Inom Mälardalsrådets transportsamarbete En Bättre Sits har en Systemanalys tagits fram och ett gemensamt svar till regeringen. Monica Johansson (S), vice ordförande Mälardalsrådets och regionstyrelsens ordförande Sörmland, presenterade sju regioners gemensamma prioriteringar, där en viktig aspekt är att svara upp mot näringslivets behov och förutsättningar.

Henrik Gustafsson, manager Public Affairs Scania, Thomas Byström, regionchef Företagarna-Mälardalen och Anders Josephsson, näringspolitisk expert Transportföretagen ser alla positivt på En Bättre Sits arbete, där politiken från samtliga riksdagspartier står enade bakom regionens infrastrukturprioriteringar. I ett samtal diskuterades bland annat citylogistik, klimatomställningen och vikten av en ökad elektrifiering. Dessa är frågor som även har koppling till det storregionala godstansportråd som nu initierats av Mälardalsrådet och Trafikverket. Nina Höijer (S), regionråd Region Örebro län, presenterade arbetet och uppmanade fler aktörer att engagera sig i den breda Referensgrupp som nu växer fram.