Nyheter

Mot en uppdaterad Systemanalys

- Fortsätt att hålla i det vi har kommit överens om, våga tänk framåt och ta höjd för ny teknik, samtidigt som vi enas om hur befintliga spår, vägar och farleder kan nyttjas bättre. Det är dags att knyta ihop säcken och gå in i nästa fas i arbetet med den storregionala systemanalysen. 

Kristoffer Tamsons (M) och Monica Johansson (S) inledde årets sista En Bättre Sits-möte med en uppmaning till de drygt 70 politikerna som samlades för fortsatta politiska vägvalsdiskussioner den 15 november på World Trade Center i Stockholm.


Drygt 70 politiker från Mälardalsrådets En Bättre Sits på World Trade Center den 15 november 2019.

- Sedan 1992 har En Bättre Sits vårdat och utvecklat den storregionala samsynen om Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Vi börjar inte från noll när vi nu ska landa i en uppdaterad Systemanalys med uppdaterade principer och förhållningssätt för våra regioner, sa Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet/En Bättre Sits.

Under hösten har de fyra temagrupperna arbetat vidare mot en pålitlig kollektivtrafik, förbättrade godstransporter, god internationell tillgänglighet och en bättre beredskap för att möta framtidens resande. Efter en intensiv höst med ny kunskap och politiska vägvalsdiskussioner börjar underlagen från grupperna bli klara. Materialet blir utgångspunkten för uppdateringen av den länsöverskridande och politiskt genomarbetade utvecklingsstrategin (Systemanalysen) för Stockholm-Mälarregionens transportsystem.

Trafikverket var inbjudna till dagen för att ge en lägesrapport om det nationella planarbetet. Även om tidsmässiga förändringar kan uppstå är det ingen anledning för att förändra takten i Mälardalsrådets En Bättre Sits-arbetet.


Peter Huledal, Trafikverket.

- Direktiven från förra omgången är fortfarande aktuella och de omfattar en rad perspektiv, bland annat kring bostadsbyggande och näringslivets förutsättningar. Det krävs en samverkan för att nå effekterna och här har En Bättre Sits en viktig roll. Vi har inte fått något direktiv från regeringen ännu, men det utesluter inte att det kan komma inriktningsbeslut under senare delen av planperioden, sa Peter Huledal, Trafikverket.

Dagen avslutades med presentationer från de fyra temagrupperna om det material som har tagits fram under hösten.

Nedan kan du se och ladda ner presentationerna från dagen
¤ Aktuellt från Trafikverket, Peter Huledal, Trafikverket
¤ Storregional kollektivtrafik, Tommy Levinsson (S) Region Västmanland och Daniel Portnoff (M) Region Sörmland
¤ Storregional godsstrategi, Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland och Nina Höijer (S), Region Örebro län
¤ Internationell tillgänglighet och konkurrenkraft, Johan Örjes (C) Region Uppsala och Jens Sjöström (S), Region Stockholm
¤ Framtidens resande, Julie Tran (C), Region Östergötland


Klicka här för att se bilder från dagen på Mälardalsrådets Facebook-sida.