Nyheter

Nationella och internationella perspektiv på kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjningen är en av Sveriges hetaste frågor med stora brister både nu och på längre sikt. Den 8 november bjöd Mälardalsrådet in till ett seminarium för att diskutera frågorna med ledande representanter från politik, näringsliv och akademi.

- Vi behöver ett fortsatt samarbete mellan regionerna och de högre lärosätena i Stockholm-Mälarregionen, sa Irén Lejegren (S) regionråd på Region Örebro län och ordförande i samarbetet En Bättre Matchning.

Uppsala universitets vice rektor Johan Tysk berättade om deras roll och samarbeten.
-  Vi har både en roll som ett nationellt  men också ett lokalt universitet där vi bland annat stärker byggbranschen med både relevant forskning och kompetens.  Utöver detta finns vi också i den regionala kontexten där vi samarbetar med kringliggande regioner.

Den statliga myndigheten Universitetskanslersämbetets (UKÄ) representant Sofia Berlin Kolm gav inspel på samma tema från en nysläppt rapport.
- Av alla de studenter som tog examen mellan 2008-2015 vid Sveriges universitet och högskolor valde mer än hälften, 53 procent, att studera i sin hemregion, berättade hon. Tre år efter examen bor 61 procent kvar i samma region som de valde att studera i.

Det nationella uppdrag lärosätena har kontra vilken arbetsmarknad de försörjer var något som även Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert från Svenskt Näringsliv tog upp
- Här behöver det målas upp en karta, var finns studenterna? Var finns behoven? Och vart tar studenterna vägen?

Studenternas perspektiv kom från Mimmi Rönnqvist, ordförande för Saco studentråd som betonade behovet av bättre informerade studenter
- Mer och bättre information om arbetsmarknadens behov till högskolestudenter, både innan och under studietiden behövs så att de kan göra mer välinformerade val.

Med på seminariet var också representanter från våra grannländer Norge och Danmark. Margrethe Marstrøm Svensrud seksjonsleder på Kompetanse Norge berättade bland annat om den norska regeringens arbete med en kommande reform på området. Norge står idag inför liknande utmaningar som Sverige gör, detta samtidigt som det pågår en stor regionförändring där fylkeskommunerna har fått ett större ansvar för kompetenspolitik och social utveckling

- Kompetensreformen ska leda till en bättre matchning mellan utbildning och näringsliv samt att utbildningar ska dimensioneras efter arbetslivets behov. Några verktyg som ingår i detta är bl a utvecklingen av en digital plattform för efter- och vidareutbildning och utveckling av en nationell digital karriärrådgivningstjänst.

Lars D. Christoffersen Direktør og dekan bacheloruddannelser og studiemiljø på Danmarks Tekniske Universitet berättade om det danska systemet för planering av högre utbildning vilket skiljer sig från det svenska.

- Den arbetslöshetsbaserade dimensioneringen infördes av den danska regeringen 2014 och sätter ett tak på utbildningar som leder till betydande och systematisk arbetslöshet. 


Här hittar du presentationerna:

Sofias Berlin Kolms presentation hittar du här.

Margrethe Marstrøm Svensruds presentation.

Lars D. Christoffersens presentation hittar du här.

Du hittar bilder från seminariet på Mälardalsrådets Facebook sida här.