Nyheter

Samverka för kunskap – benchmarkingkonferens i Fukuoka

Den 6 till 9 juli i år åkte några representanter från Stockholm-Mälarregionen till en konferens i Fukuoka, Japan, för att diskutera dessa frågor med värdstadens representanter samt Seattle, Vancouver, Melbourne, Daejoun, Barcelona och Helsingfors.Konferensen i Fukuoka arrangerades inom ramen för nätverket IRBC – International Regions Benchmarking Consortium. Huvudfrågan kretsade kring olika aktörers roller, ledarskap och dynamiska partnerskap för att gynna användningen av kunskap.

Från Stockholm-Mälarregionens horisont bidrog, bland andra, Ingela Nylund Watz, Mälardalsrådets ordförande, med att förmedla erfarenheter av kreativ samverkan kring infrastruktur och teknikcollege. Brita Lundström, Stockholms Akademiska Forum, presenterade satsningar som görs för att stärka Stockholmsregionen som vetenskapsstad. Och Emil Görnerup, Svenskt Näringsliv, diskuterade företagens erfarenheter av samverkan med universitet och högskolor och slutsatser därav för näringslivspolitiken regionalt och nationellt. Även Roger Jonsson från Stockholm Business Region och Roland Engkvist från Mälardalsrådet ingick i delegationen från Stockholm-Mälarregionen.

I paneler och open space-diskussioner delade delegationen med sig av sina erfarenheter på hemmaplan och utbytte idéer med de andra regionerna. Några exempel från de andra storstadsregionerna är samverkan kring ett gemensamt initiativ att tillgängliggöra fakta och statistik för medborgare i Helsingforsregionen via Helsinki Region Infoshare, gemensam satsning av Port of Tacoma och University of Tacoma kring ett kunskapscenter för vattenreningsteknik, och studentmedverkan vid utformningen av den framtida användningen av Fukuoka universitets campus.

En fråga som många återkom till från podium och i diskussionerna var betydelsen av regionalt ledarskap  när samverkan i triple helix inte fungerar som man tänkt sig. Flera av de medverkande lyfte fram betydelsen av samverkans kärnaktörer som ligger liksom mitt emellan de tre bubblorna i triple helix, alltså politik, universitet och näringsliv. I kärnaktörerna ingår entreprenörer, riskkapitalister, universitetens tech transfer service, inkubatorer och teknikparker. Retoriskt frågade en av deltagarna, Mike Luis från Seattle, vem vi trodde klarade följande test:

- Vem i era regioner vaknar om morgonen med tanken att "i dag åker jag till arbetet för att få näringslivet, politiken och universitet att samverka framgångsrikt”? Politikerna? Företagsledarna? Universitetens rektorer? Förhoppningsvis. Men de som främst klarar testet är entreprenörer, riskkapitalister, de som arbetar med tekniköverföring vid universiteten och i inkubatorer och teknikparker.

Om detta stämmer in på Stockholm-Mälarregionen eller inte finns det förmodligen anledning att fundera på. Desto viktigare är kanske att ha koll på vilka som bör räknas in bland de s k kärnaktörerna. En av lärdomarna från konferensen i Fukuoka handlade just om det: att vi som arbetar i politiskt styrda organisationer med regional utveckling och tillväxt vet vilka dessa personer är och lär känna dem. Något som förmodligen är avgörande för att ytterligare kunna stärka Stockholm-Mälarregionens ställning som ledande kunskapsregion.