Nyheter

Seminarium: Vårt gemensamma vatten
Seminariet inleddes med att Ylva Othzén, från Länsstyrelsen i Stockholms län, berättade om vattnets värde ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Om vikten av att sätta in vattendrag i ett större sammanhang, om hur viktigt det är med kontinuitet i arbetet och att det behövs både morötter och piskor för att få samarbetet att fungera. Hon visade på att det finns gott om konfliktpunkter kring många vattendrag i regionen.

EUs vattendirektiv
Göran Andersson, från länsstyrelsen i Stockholms län, pratade om EUs vattendirektiv och dess betydelse för vattenvården och samhällsplaneringen i regionen. Direktivet innebär en ambitionshöjning och det kommer att påverka planarbetet. Frågan blir hur kommuner på bästa sätt kan leva upp till dessa ökade krav. Det finns ett samarbete mellan länsstyrelse och flera kommuner i Stockholms län , det kanske kan vara en modell att sprida.

Under Mälarens yta
Stefan Lundberg, limnolog vid Naturhistoriska riksmuséet, pekade på att medvetenheten om Mälarens vatten är låg, att det finns över 1300 främmande arter, vilket i sig är ett problem och att vassbälten breder ut sig.

Mälardalsrådets roll
I det avslutande panelsamtalet konstaterade Elisabeth Unell, (M), kommunstyrelseordförande i Västerås att den stora utmaningen är att kombinera ökade transportbehov med attraktiv rekreation och ren miljö. - Det är viktigt att vi gör rätt saker, konstaterade hon.
Jan Valeskog (S) och Harald Nordlund,(FP), ordförande respektive vice ordförande i Mälardalsrådets miljöutskott, efterlyste ett ökat engagemang i vattenfrågan. - Vattenfrågan går på diet, konstaterade Jan Valeskog och Elisabeth Unell pekade på samarbeten inom energiområdet som en möjlig förebild.- Här finns trycket, menade hon.

Harald Nordlund presenterade en lista på frågor där Mälardalsrådet och Mälartinget bör agera och efterlyste samtidigt en ökad tydlighet när det gäller målen för arbetet:
Mälardalsrådet bör arbeta med:

  • STRANDSKYDDET

  • SPECIFIKA MÄLARFRÅGOR

  • MARINT RESERVAT

  • NATURA 2000

  • ENSKILDA AVLOPP

  • VÅTMARKER

  • DET POLITISKA LEDARSKAPET


Ingela Nylund Watz, ordförande i Mälardalsrådet, väckte frågan om hur vi kan involvera unga människor i arbetet inför Mälartinget och Lars-Erik Dahlin efterlyste mer resurser till vattenarbetet. "På väg och järnvägar satsas det miljarder. Vattensamarbetet skulle bara behöva en bråkdel av de summorna, för att nå sina mål. Varför finns inte dom pengarna?", undrade Dahlin retoriskt.

Andra röster från publiken efterlyste "ett positivt tonläge" från politiker i den här frågan. Från Norrtälje vittnades om att "allt inte är elände" och Anders Larsson från Uppsala vatten påpekade att EUs vattendirektiv och den nya höga ambitionsnivån kräver "nya och bättre planeringsverktyg" i kommunerna