Nyheter

Stockholmsregionen fortfarande framgångsrik?

Så sammanfattade OECD sin studie av Stockholmsregionen som presenterades i mars 2006. Men vad har hänt sedan dess?Fyra år senare är det dags att följa upp, reflektera och blicka framåt. Tas de beslut som krävs för att klara framtida utmaningar? Den 25 mars arrangerar Tillväxtverket, Näringsdepartementet, Stockholms Stad, Regionplanekontoret vid Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län ett seminarium där ledande politiker och beslutsfattare resonemar kring hur vi kan stärka regionens internationella konkurrenskraft.

I seminariet medverkar, förutom Mälardalsrådets ordförande Ingela Nylund Watz:

Jöran Hägglund, Statssekreterare Näringsdepartementet
Erik Langby, Ordförande Regionplanenämnden
Sten Nordin, Finansborgarråd Stockholm stad
Per Unckel, Landshövding Stockholms län
Hans Ekström, Kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna
Lamia Kamal-Chaoui, Head Urban Development Program OECD
Ingegerd Palmér, Rektor Mälardalens högskola
Ignacio Perez, Head of Madrid International Strategy & Action Office