Nyheter

Storregional dag om infrastruktur och transporter

Den 30 september 2009 samlades politiker och tjänstemän från hela Stockholm-Mälarregionen till en dag om infrastruktur och transporter. Tillsammans kunde man konstatera att regionen visserligen sitter i en bättre sits, men att många satsningar på infrastruktur kommer alldeles för sent.

Dagen innehöll flera stora frågor. En av dessa var förslaget till Nationell transportplan för 2010-2021. Från vägverket konstaterade Maria Bohman att "framtiden ligger väldigt långt fram", apropå kritiken över att många satsningar ligger sen i planperioden.

Under Mälarbänken medverkade Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand.

Höghastighets järnvägar?
Gunnar Malm, regeringens utredare av höghastighetsbanor, presenterade resultatet av sin undersökning.

Framtidens kollektivtrafik
Mårten Levin, vd för Mälab, redogjorde för vad som händer inom kollektivtrafiken i regionen. Han konstaterade bland annat att regionen nu uppträder mycket mer samlat mot staten och att det nya TiM-avtalet som kommer att träda i kraft 2010 ger flera möjligheter för regionen.

Regionens globala konkurrenskraft
Under Mälarbänken medverkade även Pontus Braunerhjelm, vd på Entreprenörskapsforum, och tidigare huvudsekreterare i regeringens Globaliseringsråd. Han konstaterade att "Mälardalen har ett starkt utgångsläge", men att det gäller att behålla en hög kunskapsnivå.

Presentationer från infrastrukturdagen den 30 september finns samlade på Slideshare.