En Bättre Matchning - Styrgruppsmöte

Detaljerad information

Onsdag den 8 maj träffas styrgruppen för En Bättre Matchning för möte i Örebro.

 

Vid eventuella frågor ta kontakt med ansvarig processledare Andreas Pernblad (andreas.pernblad@malardalsradet.se , 0735 07 67 37)

17:00
Örebro, Sverige