En Bättre Sits: Storregional Systemanalys 2020

Detaljerad information
Detaljerad information

Varmt välkomna till det storregionala politiska arbetet med En Bättre Sits (EBS) Storregional systemanalys 2020.

Mötet riktar sig till förtroendevalda i EBS Lilla Gruppen, EBS Stora Gruppen samt regionråd och kommunalråd enligt länsvis fördelning i temagrupperna.

Vid mötet deltar även tjänstepersonerna i En Bättre Sits Beredningsgrupp enligt särskild fördelning och ordning.

Kontakta Johan Hjelm om du har frågor om En Bättre Sits.

09:00