Möte i En Bättre Sits Stora tjänstepersonsgrupp

Detaljerad information

Möte i En Bättre Sits Stora tjänstepersonsgrupp.

Vid frågor om seminariet får du gärna vända dig till Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet. E-post: johan.hjelm@malardalsradet.se

09:15
Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm, Sverige