Framtiden för det europeiska transportnätet

Detaljerad information

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet (TEN-T). Hur vill Stockholm-Mälarregionen att TEN-T ska utvecklas och hur ser regionerna längs ScanMed-korridoren på utvecklingen? Mälardalsrådet bjuder in till ett seminarium i Bryssel den 21 november i anslutning till Korridorsforum.

Tid: Torsdagen den 21 november kl 14:30-16:00, direkt efter Korridorsforum.
Plats: Sofitel Brussels Europé, Place Jourdan 1, Bryssel.
Anmälan: Anmäl dig här senast den 20 november.

Medverkande
• Pat Cox, EU-kommissionen
• Johan Danielsson (S), Europaparlamentets transportutskott
• Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande Region Sörmland
• Matias Marttinen (Saml), Finlands riksdag
• Lotta Andersson, Stockholms Hamnar

För frågor kontakta Johan Hjelm, processledare Mälardalsrådet. Tel. +46-(0)70-780 28 10.

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. I Mälardalsrådet samlas drygt 60 kommuner och åtta län för att driva frågor inom infrastruktur, innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella jämförelser.

De åtta länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt remissvar till EU-kommissionen om utbyggnaden av det europeiska transportnätet. I samrådssvaret lyfter regionerna fram flera viktiga ståndpunkter: För att nå klimatmålen måste rätt satsningar göras på infrastrukturen. Länen stödjer en förlängning av den skandinaviska transportkorridoren och framhåller Stockholm och Örebro som viktiga transportnoder. När Stockholms nya hamn Norvik i Nynäshamn är klar måste den inkluderas i korridoren. Östersjöns ökade betydelse måste beaktas.

Läs mer på www.malardalsradet.se

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) består av länkar, noder och korridorer som är av direkt intresse för och utgör vital infrastruktur i Stockholm-Mälarregionen. Skandinaviska-Medelhavskorridoren (ScanMed) är en nord-sydlig axel inom TEN-T som sträcker sig från Finland och Norge genom Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike och Italien till Malta. Korridorsforum i Bryssel den 21 november är mötesplatsen för aktörerna längs med ScanMed-korridoren.

Läs mer på Kommissionens hemsida

14:30
Hotel Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan 1, Bryssel, Belgien