Godstransportrådets workshop Modalt skifte

Detaljerad information

Syftet med workshopen är att påbörja arbetet med att ta fram en inriktningsplan för modalt skifte i Stockholm-Mälarregionen. Vi kommer identifiera de viktigaste frågorna och aktiviteterna som parterna ska driva för att påskynda ett storregionalt arbete för modalt skifte. Målet med workshopen är att skapa ett underlag till en inriktnings- och handlingsplan för modalt skifte.

Kontaktperson: Christian Mineur, Trafikverket. E-post: christian.mineur@trafikverket.se

10:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige