Mälardalsrådet styrelsemöte

Detaljerad information

Dagordning och handlingar sänds ut ca 1 vecka innan mötet via Netpublicator.
Vid detta möte undertecknas årsredovisningen.

Centralplan 3, Stockholm, Sverige
04 Apr, 14:00 – 16:00
Kontaktperson: Eva-Lis Gehlin

14:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige