Mälartinget dag 2

Detaljerad information

Mälartinget är Mälardalsrådets viktigaste mötesplats och omfattar en konferens på ett aktuellt tema och det årliga rådsmötet. Målet är att öka kunskapen om perspektiv för Stockholm-Mälarregionens utveckling, stärka relationer och vidareutveckla grunden för systemsyn och samfällt agerande.

Mälartinget 2018 hålls den 17–18 maj i Uppsala och har temat Kompetens för tillväxt.

Läs mer, ta del av programmet och anmäl dig här!

09:00
Universitetshuset, Uppsala, Sverige