Maritim arbetsgrupp: Maritim teknologi

Detaljerad information

Möte 19 september kl 15.00 på Stockholms Reparationsvarv, Beckholmen, Stockholm.

Sammankallande: Petter Wiström, Pampas Marina, petter@pampas.se

Redovisning planeras vid nästa maritima möte senare i höst. Om du vill engagera dig i någon eller några av grupperna är du välkommen att ta kontakt med gruppens sammankallande person.

15:00
Stockholms Reparationsvarv AB, Stockholm, Sverige