Möte Greater Stockholm Network

Detaljerad information

Möte i Mälardalsrådets triple helix-nätverk Greater Stockholm Network. Fokus: En Bättre Sits – infrastruktur, transporter och mobilitet.

Tid: Torsdag 14 februari kl 14.00-17.00 med efterföljande mingelmat. Plats: Mälardalsrådet, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm. Anmälan till maria.nimvik@malardalsradet.se senast måndag 11 februari.

Välkommen till möte i Mälardalsrådets triple helix-nätverk för utvecklad dialog och samverkan mellan politik, akademi och näringsliv. Vårt mål är en starkare Stockholm-Mälarregion i en hållbar framtid. Denna gång fördjupar vi oss inom temat infrastruktur och transporter med tonvikt på mobilitet. Vi tar upp olika perspektiv på mobilitet i den växande Stockholm-Mälarregionen.

Några utmaningar: • Stockholm-Mälarregionen växer med 1,4 miljoner invånare fram till år 2050 • 700 000 pendlar över kommungräns. 200 000 över länsgräns • Godsmängderna beräknas öka med 65% till år 2040 • Trängsel och förseningar kostar 6 miljarder kr om året – bara i Stockholms län

14:00