Mälardalsrådets presidiemöte

Detaljerad information

Dagsordning och handlingar sänds ut ca 1 månad innan mötet via Netpublicator.

Centralplan 3, Stockholm, Sverige
Kontaktperson: teresa.sida@malardalsradet.se

13:00
Centralplan 3, Stockholm, Sverige