Riksdagsseminarium tema kompetensförsörjning

Detaljerad information

Mälardalsrådet samlar riksdagsledamöterna från länen i Stockholm-Mälarregionen till gemensamma seminarier och aktiviteter. Se inbjudan för mer information.

Vid frågor om seminariet får du gärna vända dig till Andreas Pernblad, processledare Mälardalsrådet. Tel: 073-507 67 37. E-post: andreas.pernblad@malardalsradet.se

08:00
Mälardalsrådet, Centralplan 3, Stockholm, Sverige