26 apr 2023

Seminarieserie för att få fler legitimerade lärare – del 2

Hur kan skolhuvudmän arbeta för att öka kompetens och behörighet hos personer som arbetar som obehöriga lärare? Mälardalsrådets samarbete En Bättre Matchning bjuder under våren 2023 in till en seminarieserie om hur regioner, skolhuvudmän, lärosäten och andra intressenter kan arbeta för att stärka behörighet och kompetens hos obehöriga lärare. Seminarium 2 har temat ”Sen då? Vägledning och steget till studier”.
26 apr 2023 10:00

Tid: Onsdag 26 april kl 10.00-12.00
Plats: Digitalt
Målgrupp: Seminariet vänder sig till personer som arbetar strategiskt på skolhuvudmannanivå med lärarförsörjning, rektorer som är delaktiga i huvudmannaövergripande arbete med lärarförsörjning samt företrädare för lärosäten, lärcentrum och andra aktörer som arbetar med frågorna på en strategisk nivå.

  Anmäl dig här senast den 19 april

  Om seminariet

  Seminariet handlar om hur skolhuvudmän, lärosäten och lärcentrum kan arbeta för att stärka behörighet och kompetens hos personer som idag arbetar som obehöriga lärare. Seminariet kommer bland annat handla om vilken roll de olika aktörerna har i vägledning och steget till studier, hur samverkan kan organiseras samt vilka framgångsfaktorer och fallgropar som finns.

  Under seminariet kommer du att få ta del av ett gott exempel på samverkan mellan en skolhuvudman, ett lärosäte och ett lärcentrum som arbetar med att stärka kompetens och behörighet hos obehöriga lärare. Det kommer också att finnas utrymme för diskussion och erfarenhetsutbyte.

  Program

  10.00 Mälardalsrådet hälsar välkommen

  Lärdomar och framgångsfaktorer i samverkan mellan en skolhuvudman, ett lärosäte och ett lärcentrum för att stärka kompetens hos obehöriga lärare

  Panelsamtal med Malin Hellmér, samordnare och utbildningsmäklare, Campus Viadidakt, Ylvali Winkler, samordnare och utbildningsmäklare, Campus Viadidakt, Helene Elvstrand, Biträdande professor, Linköpings universitet samt Margaretha Norling, Verksamhetschef, grundskolan F-9 och grundsärskolan, Katrineholms kommun.

  Gruppdiskussion

  Återsamling i storgrupp

  12.00 Avslutning

  Om seminarieserien

  Seminariet är den andra delen i en seminarieserie som Mälardalsrådets En Bättre Matchning anordnar under våren 2023 med fokus på hur olika aktörer kan arbeta och samarbeta för att öka behörigheten i gruppen av obehöriga lärare som har påbörjad men inte avslutad lärarutbildning. En Bättre Matchning är ett storregionalt samarbete mellan nio regioner för att stärka Stockholm-Mälarregionens försörjning av högskoleutbildade – däribland lärare – genom dialog, opinionsbildning och kunskapsdelning. Du kan läsa mer om En Bättre Matchning här: https://www.malardalsradet.se/en-battre-matchning.

  Seminarieserien syftar till att stötta ”görandet” för att stärka behörigheten hos obehöriga lärare, dels genom delning av goda exempel från aktörer som har hittat fungerande arbetssätt, dels genom diskussion och fördjupade kontakter kring möjliga gemensamma vägar framåt.

  Under våren kommer ytterligare ett seminarium att genomföras fredagen den 26 maj kl. 10-15 med temat ”Konkreta vägar framåt.” Seminariet vänder sig till personer som arbetar strategiskt på huvudmannanivå med lärarförsörjning, rektorer som är delaktiga i huvudmannaövergripande arbete med lärarförsörjning samt företrädare för lärosäten, lärcentrum och andra aktörer som arbetar med frågorna på en strategisk nivå. För att seminariet ska kunna leda till konkret handling, är detta seminarium särskilt utformat för personer med mandat att ta arbetet vidare i sina respektive organisationer. Seminariet äger rum fysiskt på plats i Mälardalsrådets lokaler i Stockholm.

  Fullständigt program kommer längre fram, men anmäl dig och boka redan nu in datumen i din kalender.

  Välkommen!

   Anmäl dig här senast den 19 april

   Möten och seminarier
   Visa kalendern