Mälardalsrådets styrelse

Mälardalsrådets styrelse består av 17 ledamöter och lika många suppleanter. Arbetet leds av ordförande Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm.

Mälardalsrådets styrelse 2019-2023

Mälardalsrådets verksamhet leds av styrelsen. Styrelsen väljs för en mandatperiod om fyra år och består av 17 ledamöter och 17 suppleanter. Styrelsens sammansättning avspeglar i stort valresultatet i kommunerna i det senaste valet.

Mälardalsrådets styrelseprotokoll 2020/2021:

Protokoll Styrelsemöte 2021-09-24

Protokoll Styrelsemöte 2021-04-23

Protokoll Styrelsemöte 2021-02-12

Protokoll Styrelsemöte 2020-12-11

Presidium

Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm, ordförande

Meeri Wasberg (S), Haninge kommun, 1:e vice ordförande

Magnus Ekblad (C), Region Västmanland, vice ordförande
Monica Johansson (S), Region Sörmland, vice ordförande
Erik Pelling (S), Uppsala kommun, vice ordförande
Anders Åhrlin (M), Örebro kommun, vice ordförande

Ordinarie ledamöter

Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun
Anna af Sillén (M), Nyköpings kommun
Anton Berglund (SD), Region Sörmland
Malin Fijen Pacsay (MP), Region Stockholm
Agne Furingsten (L), Region Västmanland
Karl Henriksson (KD), Huddinge kommun
Anna Hård af Segerstad (M), Västerås stad
Anna Sehlin (V), Region Stockholm
Andreas Svahn (S), Region Örebro län
Anders Teljebäck (S), Västerås stad
Peter Wallmark (SD), Region Stockholm

Ersättare

Simon Alm (-), Region Uppsala
Lennart Bondeson (KD), Örebro kommun
Ewa Callhammar (L), Region Sörmland
Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län
Aida Hadzialic (S), Region Stockholm
Elof Hansjons (S), Södertälje kommun
Nina Höijer (S), Region Örebro län
Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun
Fredrik Kjos (M), Upplands-Bro kommun
Gabriel Kroon (SD), Region Stockholm
Jenny Landernäs (M), Region Västmanland
Kenneth Lantz (V), Region Örebro län
Parisa Liljestrand (M), Vallentuna kommun
Tommy Levinsson (S), Region Västmanland
Emilie Orring (M), Region Uppsala
Helena Proos (S), Region Uppsala
Johan Örjes (C), Region Uppsala