Nyheter

Underlagsrapporter klara inför Systemanalys 2020

Stämningen var god när drygt 50 politiker samlades för att fira ett nytt steg på vägen mot Systemanalys 2020. Den 31 januari presenterades resultatet från En Bättre Sits fyra temagrupper som har arbetat med kunskapsunderlag och vägvalsdiskussioner under 2019.

Mälardalsrådets arbete med uppdateringen av den storregionala systemanalysen fortsätter. 2018-2020 har arbetet bedrivits i fyra politiska temagrupper med nära 20 politiska företrädare i varje grupp. Den 31 januari presenterades gruppernas slutrapporter. Underlagen utgör grunden för uppdateringen av Systemanalys 2020.

De fyra temagrupperna har varit Framtidens resande, Storregional kollektivtrafik, Internationell konkurrenskraft och tillgänglighet samt Storregional godsstrategi. Den storregionala godsstrategin fortsätter sitt arbete under våren, där en hearing kommer att hållas med näringslivet i mitten av februari.

Nedan kan presentationerna från dagen laddas ner samt de färdiga underlagsrapporterna. Här återfinns även rapporten om bristen på samhällsbyggare, som presenterades under dagen.

Presentationer från dagen
¤ En Bättre Sits: Presentation 31 januari 2020
¤ Trafikverket och Jernhusen: Stockholms central
¤ Bristen på samhällsbyggare i infrastruktursektorn

Rapporter
¤ Framtidens resande i Stockholm-Mälarregionen - Rapport från En Bättre Sits temagrupp Framtidens resande
¤ 11 ställningstaganden för internationell tillgänglighet och konkurrenskraft - Rapport från En Bättre Sits temagrupp Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft
¤ Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen - Underlagsrapport från En Bättre Sits temagrupp Storregional kollektivtrafik
¤ Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn - Vilka samhällsekonomiska värden går Stockholm-Mälarregionen miste om?


Klicka här för att se bilder från 31 januari i Mälardalsrådets Facebook-album.